<sub id="nhbrl"></sub>
   <address id="nhbrl"></address>
   <sub id="nhbrl"></sub>

     <address id="nhbrl"></address>

      Snaha o?maximální p?ístupnost

      ?

      Spole?nost VMware se sna?í podporovat své zákazníky a?umo?nit p?ístup ke svym produkt?m a?technologiím i?lidem se zdravotním posti?ením. Dostupné ?ablony VPAT obsahují funkce pro usnadnění p?ístupu v?produktech spole?nosti VMware, které umo?ňují plnit na?ízení a?standardy oddílu 508 amerického zákona Rehabilitation Act.

      ?ablony VPAT k?produkt?m spole?nosti VMware pro datová centra
      ?ablony VPAT k?produkt?m spole?nosti VMware pro desktopy
      婷 缴情综合小说